Firma EXKOL powstała jako spółka cywilna w roku 1991. Od początku zajmowała się utrzymaniem bocznic kolejowych i remontami infrastruktury kolejowej. Od 2001 roku działamy jako spółka jawna.

Niemal 30 letnie doświadczenie pozwala naszej firmie na sprawne, terminowe i dobre jakościowo prowadzenie robót budowlanych, rewitalizacyjnych, remontowych i utrzymaniowych w szerokim spektrum: budowa peronów, przejazdów, rozjazdów, odwodnienia, podtorza, nawierzchni oraz remonty obiektów inżynieryjnych – mostów, wiaduktów i przepustów.

Wieloletnia współpraca z firmą DPNIK Dolkom sp. z o.o. pozwoliła nam nabyć doświadczenie sprawnej mobilizacji sił roboczych tj. w szybkim rozpoczęciu budowy oraz jej przeprowadzeniu w krótkim czasie z wysoką intensywnością – dużym potencjałem ludzkim i nakładem sprzętowym. Wielokrotnie asystowaliśmy przy wykonywaniu prac każdym sprzętem wysokowydajnym.

Działając jako podwykonawca prowadziliśmy również kompleksowo roboty dla takich firm, jak: ALUSTA S.A., Trakcja PRKil S.A, Schweerbau GmbH&Co KG Bauunternhmen,  PORR S.A. czy PKP CARGO SERWIS sp. z o.o.

Od wielu lat posiadamy również kontrakt na utrzymanie bocznicy PGE GIEK Elektrowni Opole – w tym utrzymanie nawierzchni, sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, łączności kolejowej oraz przeciągarek wagonowych.