Dynamiczny rozwój naszej firmy pozwala nam podejmować się realizacji coraz ciekawszych zadań o szerokim zakresie robót.  W ciągu ostatnich lat zrealizowaliśmy m.in. następujące inwestycje z zakresu inżynierii kolejowej:

 •     Roboty budowlane na linii kolejowej nr 309 Kłodzko Nowe - Kudowa Zdrój w ramach zadania pn.: "Utrzymanie - naprawa linii kolejowych na terenie IZ Wałbrzych poprzez wymianę podkładów drewnianych przy użyciu materiałów nowych - teren ISE kłodzko"
 •     Pojedyncza wymiana 3 tys. szt. podkładów wraz z podbiciem na linii kolejowej nr 284 Legnica, Lwówek Śl. w km 0,500-6,900
 •     Wymiana doborów podrozjazdnic wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 132 w rozjazdach nr 14, 601 i 217 w stacji Wrocław Główny
 •     Wymiana doborów podrozjazdnic wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 273 w rozjazdach nr 8 i 30 w stacji Wrocław Kuźniki
 •     Demontaż i ponowny montaż przejazdowy typu Mirosław Ujski oraz typu Strail w 5 przejazdach drogowo - kolejowych na linii kolejowej 278 podg. Pieńsk
 •     Naprawa toru nr 2 na linii kolejowej nt 276 w stacji Kłodzko Główne poprzez wymianę 500 szt. podkładów oraz podsypki w km 93,776-94,136
 •     Naprawa toru nr 1 linii kolejowej nr 276 w km 5,752-8,034
 •     Modernizacja toru nr 101 i 102 linii kolejowej nr 286 Kłodzko Główne – Wałbrzych Główny w km 0,351-0,304 wraz z torem nr 17 i 19 w stacji Kłodzko Główne oraz robotami towarzyszącymi
 •     Wymiana podkładów betonowych wraz z robotami towarzyszącymi oraz przygotowanie POR wraz z zabezpieczeniem objazdu i oznakowaniem na linii kolejowej nr 274 szlak Sędzisław – Marciszów tor nr 1 w km 103,700-104,000 oraz tor nr 2 km 103,700–104,000
 •     Wymiana podkładów drewnianych oraz wymiana szyn S-49 wraz z robotami towarzyszącymi na linii 274 tor 201 stacja Żarów
 •     Wymiana podkładów drewnianych 2-stronnie zbrojonych na S49 oraz podzłączowych miękkich zbrojonych na S49 wraz z robotami towarzyszącymi  na linii kolejowej nr 776 Marciszów – Wojcieszów Górny tor nr 1
 •     Wymiana szyn, podkładów betonowych oraz drewnianych wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej 274 Wrocław Świebodzki-Zgorzelec, stacja Wałbrzych Główny tor nr 15
 •     Wymiana doboru podrozjezdnic twardych wraz z robotami towarzyszącymi na linii 286 Kłodzko Główne – Wałbrzych Główny, Stacja Nowa Ruda, tor nr 2 rozjazdy  nr 1 i nr 7
 •     Wymiana podkładów wraz z robotami towarzyszącymi na linii 276 Wrocław Główny – Międzylesie St. Gorzanów tor nr 1
 •     Roboty torowe i okołotorowe oraz roboty na obiektach inżynieryjnych na zadaniu: Modyfikacja toru nr 1 – klasycznego na bezstykowy w km 102,400-104,160 linii  kolejowej nr 276 Wrocław Główny – Międzylesie – Granica Państwa
 •     Wzmocnienie toru nr 1 na szlaku Kłodzko – Ścinawka Średnia w km od 0,395 do 3,012 
 •     Wymiana podkładów wraz z robotami towarzyszącymi na linii 280 tor 1 i 2 od km 0,800 do 4,250
 •     Wymiana podkładów wraz z robotami towarzyszącymi na linii 277 tor 1 i 2 od km 5,000 do 53,000
 •     Remont toru nr 2 lini kolejowej nr 759 w km 0,345-1,350 wraz z robotami towarzyszącymi
 •     Naprawa bieżąca linii kolejowej nr 274 Wrocław – Zgorzelec szlak Wałbrzych Szczawienko – Wałbrzych Miasto, tor nr 1  km 66,488–70,169
 •     Modernizacja  układu torowego i urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Kłodzko Główne wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn.: „Zwiększenie przepustowości wybranych linii kolejowych poprzez optymalizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym i układów stacyjnych”
 •     Prace na linii kolejowej nr 274 Wrocław - Zgorzelec na odcinku Wrocław - Jelenia Góra oraz przyległych łącznikach - prace na odcinku Wrocław Grabiszyn - Smolec
 •     Roboty podwykonawcze na linii kolejowej nr 276 Wrocław – Międzylesie, szlak Bardo Przyłęk – Kłodzko Główne, tor nr 1 w km 89,140–91,400
 •     Rewitalizacja torów 1 i 2 linii kolejowej nr 349 na odcinku podg. Stadion – Wrocław Kuźniki w km 17,350–18,791
 •     Wymiana wadliwych szyn S60 w torze nr 1 w stacji Długołęka oraz na szlaku Długołęka -  Wrocław Psie Pole
 •     Roboty podwykonawcze na zadaniu pn. „Rewitalizacja toru nr 1 linii kolejowej  nr 766 na odcinku podg. Łukanów – podg. Dąbrowa Oleśnicka w km 0,000–4,026 wraz z robotami towarzyszącymi"
 •     Roboty podwykonawcze na linii kolejowej nr 274 st. Wałbrzych Główny tor nr 13 km 79,309–80,169
 •     Wymiana podkładów wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 276 szlak Bystrzyca Kłodzka Przedmieście – Domaszków tor nr 1 w km 118,583–119,169
 •     Wymiana podkładów i szyn, wybieranie podsypki wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 276 Wrocław Główny – Międzylesie na szlaku Gorzanów – Bystrzyca Kłodzka Przedmieście tor nr 1 km 110,630-111,300
 •     Modernizacja linii kolejowej nr 286 Kłodzko Główne – Wałbrzych Główny w szlaku Głuszyca – Wałbrzych Główny tor nr 1 w km 47,850–49,650
 •     Roboty podwykonawcze na linii kolejowej nr 276 Bardzo Przyłęk – Kłodzko Główne, tor nr 2
 •     Wymiana rozjazdów nr 1, 2 i 3 wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 276 Wrocław – Międzylesie, stacja Bystrzyca Kłodzka Przedmieście
 •     Naprawa torów nr 20, 22 i 24 na linii kolejowej nr 276 - stacja Kłodzko Główne
 •     Naprawa konstrukcji mostu na linii kolejowej nr 276 Wrocław Główny – Międzylesie w km 107,381